Jawatan Kosong Jabatan Pendaftaran Negara | Tarikh Tutup: 18 October 2020

Peluang Kerjaya di Jabatan Pendaftaran Negara.



Maklumat Jawatan Kosong

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan untuk mengisi kekosongan jawatan bertaraf Kontrak/Tetap di Jabatan Pendaftaran Negara seperti yang dinyatakan di bawah:

JAWATAN : PEMBANTU AWAM GRED H11


Kumpulan : Pelaksana, Pengurusan dan Profesional (Skim Perkhidmatan Bersepadu)

Kem / Jab : Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia

Kekosongan : 2 | Simpanan : 10

Jadual Gaji : 
 • KP29 : RM1,493.00 - RM5,696.00 | Kadar Kenaikan Gaji Tahunan : RM145.00
 • KP41 : RM2,081.00 - RM9,547.00 | Kadar Kenaikan Gaji Tahunan : RM225.00

Syarat Lantikan :
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
a. warganegara Malaysia;
b. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
KELAYAKAN LANTIKAN KE JAWATAN PENOLONG PEGAWAI PENDAFTARAN GRED KP29
c. i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. (Gaji Permulaan pada Gred KP29 : RM1,493.00);atau
    ii) Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred KP29: RM1,493.00); atau
    iii) Diploma yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred KP29: RM1,770.95).
KELAYAKAN LANTIKAN KE JAWATAN PEGAWAI PENDAFTARAN GRED KP41
d. i) Ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred KP41: RM2,081.00); atau
    ii) ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred KP41: RM2,285.00);atau
    iii) Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred KP41: RM2,387.21)

Syarat Bahasa Melayu
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

Syarat Peningkatan Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Pendaftaran adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Pendaftaran Gred KP29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
a. i) mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c); dan
    ii) lulus Peperiksaan Khas; dan
b. had umur pelantikan:
    i) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
    ii) berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
    iii) berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

Deskripsi Tugas:.

Penolong Pegawai Pendaftaran Gred KP29

 • Pelaksanaan dan Penguatkuasaan Undang-undang
 • Urusan Kad Pengenalan
 • Urusan Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat
 • Urusan Kewarganegaraan
 • Urusan Perkahwinan dan Perceraian
 • Aktiviti Siasatan dan Pendakwaan

Pegawai Pendaftaran Gred KP41
Menjadi sumber rujukan kepada mana-mana urusan berkaitan dengan perkara-perkara seperti berikut:
Urusan Kad Pengenalan
 • kad pengenalan;
 • pindaan butiran kad pengenalan; dan
 • pengurusan rekod/daftar kad pengenalan.
Urusan Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat
 • kelahiran;
 • kematian;
 • anak angkat; dan
 • pengurusan rekod kelahiran, kematian dan anak angkat.
Urusan Kewarganegaraan
 • kewarganegaraan;
 • perlucutan kewarganegaraan;
 • perlepashakan kewarganegaraan; dan
 • pengurusan rekod kewarganegaraan.
Urusan Perkahwinan dan Perceraian
 • perkahwinan;
 • tribunal perkahwinan;
 • perceraian;
 • pindaan butiran perkahwinan dan perceraian; dan
 • pengurusan rekod perkahwinan dan perceraian.
Urusan Siasatan dan Penguatkuasaan
 • penyiasatan;
 • pendakwaan;
 • perisikan;
 • operasi; dan
 • sistem kawalan keselamatan.

Cara Memohon :
Pemohon-pemohon hendaklah membuat permohonan secara online (atas talian) dengan melayari Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia di alamat : https://www.spa.gov.my

Calon-calon yang telah mendaftarkan permohonan bagi jawatan di atas tidak perlu mendaftar semula. Namun demikian sila pastikan pendaftaran permohonan masih dalam tempoh sah laku.

Calon-calon juga adalah dimohon untuk mengemaskini pusat temuduga yang terkini.

Maklumat mengenai syarat lantikan / gaji / tugas-tugas jawatan diatas boleh diperolehi di pautan berikut:

https://www.spa.gov.my/spa/laman-utama/gaji-syarat-lantikan-deskripsi-tugas/pmr-pt3/pembantu-awam-gred-h11

Tarikh tutup permohonan baharu bagi jawatan ini adalah sebelum atau pada 18 October 2020 (Ahad) jam 11.59 malam

DAFTAR INFO KERJA KOSONG PERCUMA